Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk, de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Hokofarm Group; gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39030449, juni 2009.

Voor een exemplaar van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kunt u hieronder een pdf-bestand downloaden.

» Meer informatie downloaden