Subsidieregelingen maken keuze voor duurzame oplossing makkelijker

Subsidieregelingen maken keuze voor duurzame oplossing makkelijker
woensdag 17 mei 2017

De Nederlandse overheid heeft een aantal fiscale regelingen die het investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke technieken interessanter maken. Om voor een dergelijke regeling in aanmerking te komen, moet de beoogde techniek aan een aantal voorwaarden voldoen. Om duidelijkheid te verschaffen in de mogelijke voordelen hebben we de meest relevante duurzame regelingen voor de melkveehouderij op een rij gezet; de EIA, MIA en Vamil.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kunt u een fiscaal voordeel behalen wanneer u investeert in een energiebesparende techniek. Volgens de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland levert de EIA gemiddeld 13,5% voordeel op. Dit voordeel wordt gehaald door 55,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, boven op de gebruikelijke afschrijving. Om in aanmerking te komen voor de EIA dient de techniek op de Energielijst te staan. Als de beoogde investering niet op deze lijst staat, maar toch een flinke energiebesparing oplevert kunt u alsnog voor de EIA in aanmerking komen als de investering erkent wordt als een generieke investering.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA werkt nagenoeg hetzelfde als de EIA, maar dan met het oog op milieuwinst. Wanneer een investering in aanmerking komt voor de MIA kan de extra investeringsaftrek oplopen tot 36%, dit komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Ook voor de MIA is er een specifieke lijst met technieken; de Milieulijst. Naast de specifieke lijst komen ook generieke investeringen met veel milieuwinst die niet op de lijst staan in aanmerking voor de MIA.

Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil)

Met de Vamil-regeling kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven op een moment naar uw keuze, hiermee kunt u een rente- en liquiditeitsvoordeel halen. De overige 25% schrijft u wel regulier af. De Vamil en MIA zijn regelingen waarbij een grote overlap in de erkende technieken bestaat, echter zijn er ook technieken die voor één van de twee regelingen in aanmerking komen. Ook generieke investeringen met milieuwinst kunnen voor de Vamil regeling in aanmerking komen.

Kijk voor meer informatie op de EIA en MIA/Vamil webpagina’s van de RVO.

Bron rvo.nl