Vader en zoon bouwen gezamenlijk aan melkveebedrijf voor 2 gezinnen

Vader en zoon bouwen gezamenlijk aan melkveebedrijf voor 2 gezinnen
maandag 22 mei 2017

In Neuenkirchen (DE), een uurtje over de grens bij Enschede, boeren Jan-Paul Keurentjes en zijn zoon Benjo. Op het pachtbedrijf worden 190 Holstein melkkoeien en 130 stuks jongvee gehouden. De melkproductie die met deze veestapel wordt gerealiseerd ligt gemiddeld op 9.500 kilogram melk met 4,10% vet en 3,40% eiwit per koe per jaar. Het gepachte areaal omvat 72 hectare, waarvan 35 hectare grasland, 30 hectare maïs en 7 hectare graan. Een bijzonder aspect aan de ruwvoerwinning is dat er altijd een eerste snede gras van het beoogde maïsland wordt gehaald, alvorens de daadwerkelijke maïskorrels gezaaid worden. Zo is het bedrijf jaarlijks voorzien van een flinke hoeveelheid kwaliteitsgras en daarbij biedt het gescheurde grasland een vruchtbare bodem voor de maïs. De arbeid wordt hoofdzakelijk verricht door Jan-Paul en Benjo zelf, daarnaast loopt er ook regelmatig een stagiaire op het bedrijf.

Keurentjes Panorama

 

Al in 1994 trok Jan-Paul met zijn gezin naar de oosterburen om daar een melkveebedrijf op te bouwen. Destijds omvatte het bedrijf 60 melkkoeien en gedurende de quotumperiode groeide het bedrijf gestaag naar 90 melkkoeien. Wanneer blijkt dat Benjo zijn toekomst ook in de melkveehouderij ligt, worden al snel plannen gesmeed om het bedrijf uit te breiden zodat het rendabel wordt voor twee gezinnen. In 2010 ontstaan de plannen om de bestaande stal uit te breiden, echter wordt hiervan afgezien omdat de omstandigheden voor de dieren simpelweg niet optimaal zijn. Het besluit om een compleet nieuwe ligboxenstal te bouwen volgt. Bij de bouwplannen staan koecomfort, arbeidsefficiëntie en automatisch melken centraal, zodat een optimale productie gepaard kan gaan met de nodige flexibiliteit voor het sociale leven. Welke melkrobot de koeien moet gaan melken is geen uitgemaakte zaak, maar van een keuze voor SAC’s robot lijkt geen sprake. Totdat Jan-Paul en Benjo worden overgehaald om het systeem op een aantal bedrijven te gaan bekijken. De werkwijze van de SAC RDS Futureline MAX spreekt ze aan en de goede ervaringen met SAC’s service vanuit Nederland maken het plaatje compleet: één dubbele box en één single box van de SAC RDS Futureline MAX worden in 2014 geïnstalleerd in de nieuwe stal.

 

Keurentjes Koe Robot

 

De omschakeling naar de nieuwe stal en het robotmelken vraagt volgens Jan-Paul een compleet andere denkwijze: “Het dagelijks management moest compleet op de schop, je leert zeker in de beginfase elke dag bij. Wat dat betreft zijn de koeien sneller gewend aan zo’n robot dan de boer.” Inmiddels draait het systeem op volle toeren, zeker sinds de nieuwe Vision2Milk software is geïnstalleerd. Jan-Paul is blij met de software die ontwikkeld werd voor SAC’s nieuwe melkrobot: “Dat is echt een sterk punt van SAC, als ze een product ontwikkelen zoals de nieuwe Elite melkrobot, dan zijn veel van die verbeteringen ook beschikbaar voor oudere types. Het aansluitingspercentage ligt hoger dan ooit tevoren!” Het effect hiervan was daags na de installatie direct merkbaar en dat werkt ook door in de capaciteit volgens Benjo. “Er kunnen nu meer koeien op de robots, zonder dat periodes tussen de melkingen langer worden.”

De toekomstvisie voor het eigen bedrijf is helder, de huidige situatie optimaliseren om het rendabel én plezierig te houden voor beide gezinnen: “Dat zou betekenen dat we richting de 10.000 kilogram melk per koe per jaar gaan met een gelijk blijvende kostprijs. Daarbij is het belangrijk dat we rekening houden met veranderende wetgeving op het gebied van milieu en mest, daar is op dit moment veel aandacht voor in Duitsland” schetst Jan-Paul zijn toekomstbeeld.

Voor de hele melkveesector zien beiden de toekomst positief in, al is de verwachting dat de prijs voor landbouwgrond zal toenemen omdat er steeds meer wordt opgekocht voor onder andere natuur en wegenbouw. Ook zal het kritische geluid vanuit de hoek van dierenwelzijn- en milieuactivisten nog lang aanhouden volgens Jan-Paul: “Daar moeten we ook niet al te bang voor zijn, wij bieden in Nederland en Duitsland het beste voor onze koeien. We zouden alleen wat meer één vuist moeten maken zodat we sneller en duidelijker kunnen reageren als melkveehouderij.” Daarom is transparantie in de ogen van Jan-Paul van groot belang voor de sector: “Door de consument inzicht te geven in het reilen en zeilen op een moderne melkveehouderij kunnen we ervoor zorgen dat onze manier van produceren de erkenning krijgt die het verdient.”