Vliegenbestrijding, een noodzakelijk kwaad of een effectieve oplossing?

Vliegenbestrijding, een noodzakelijk kwaad of een effectieve oplossing?
vrijdag 19 mei 2017

Vliegen zijn er op elk melkveebedrijf, en op vele bedrijven geeft dit ook de nodige overlast. Zeker op robotbedrijven kunnen vliegen veel overlast veroorzaken door het melkproces te verstoren. Om u te helpen deze overlast zoveel mogelijk te beperken, hebben we een aantal preventieve maatregelen en bestrijdingen op een rijtje gezet.

Preventieve maatregelen

De meest vanzelfsprekende maatregel is het schoonhouden van de melkstal of robotruimte. Voor de melkstal is het daarbij zaak na elke melkbeurt de hele stal goed schoon te maken. Voor de robotruimte geldt hierbij ook het 2-3 keer daags schoonmaken van de ruimte waarbij ook de putten, hoeken, kieren en gaten worden meegenomen zodat er geen mest- en melkresten achterblijven.

Vliegen hebben een hekel aan luchtstromen. Ventilatoren zijn daarom een goede preventieve maatregel om de robot- en stalomgeving zo ongunstig mogelijk te maken voor de vliegen.

Het ligbed zo droog mogelijk houden is ook een belangrijke preventieve maatregel, vochtige boxbedding of een nat strohok vormen ideale broedomstandigheden voor vliegen en muggen. Ook het droog en schoon houden van de dieren heeft een preventieve werking.

Een andere preventieve maatregel is typische broedplekken op afstand van de stal te houden,  denk hierbij aan de mestvaalt en het opslag van restvoer, maar ook aan stilstaande plassen.

Regelmatig mest mixen heeft ook een preventieve werking omdat de vliegen dan geen eitjes leggen in de put, de randen en hoeken waar de mest blijft zitten blijven echter een broedplek.

Het gebruik van madendood i.c.m. bovenstaande maatregelen voorkomt dat de maden vliegen worden. Madendood dient vooral gebruikt te worden op plekken waar de vliegen graag eitjes leggen zoals mestkelders, mestvaalten en strohokken. De maden bevinden zich met name op rustige plekken zoals de randen van het strohok en de mestvaalt, hoeken van de mestkelder en langs opstaande randen met mestresten.

Een preventief bestrijdingsmiddel dat ook voor biologische bedrijven toegestaan is, is het inzetten van sluipwespen. Een sluipwesp parasiteert de vliegenpop; ze steekt in de vliegenpop om zich te voeden waardoor de vlieg sterft. Vervolgens legt de sluipwesp één of meerdere eitjes in de pop, die zich ook voeden met de dode vlieg. Het resultaat is dat de uitgekomen sluipwespen vervolgens weer op zoek gaan naar nieuwe vliegenpoppen. De sluipwespen dienen vroeg in het voorjaar te worden uitgezet, vervolgens dient men een keer per maand nieuwe parasieten uit te zetten om de populatie in stand te houden. Sluipwespen zijn uitermate geschikt voor strohokken.

Vliegenbestrijding

Naast alle preventieve maatregelen zijn er natuurlijk ook maatregelen om de aanwezige vliegen te bestrijden. Hieronder wordt onderscheidt gemaakt in omgevingsgebonden en diergebonden bestrijdingsmiddelen:

 • Omgevingsgebonden bestrijdingsmiddelen:
  • Plakrollen – waarbij vliegen blijven vastplakken aan de rol.
  • Smeermiddelen met insecticide, met een kwast aan te brengen op plekken waar vliegen graag zitten – buiten het bereik van dieren en kinderen.
  • Spuitmiddelen met insecticide – op de muur en/of vloer spuiten.
  • Vliegenlampen – trekken vliegen aan d.m.v. Uv-straling om ze vervolgens te elektrocuteren.

Veerust

 • Diergebonden Bestrijdingsmiddelen:
  • Veerust – spuitmiddel voor op het dier dat insecten doodt.
  • Oorlabels – beschermt vee in de weide door insecticide gedurende een lange periode over het dier te verspreiden.
  • Pour-on – bestrijdingsmiddelen met insecticide om op het dier aan te brengen, werkzaam gedurende een langere periode.

Met deze maatregelen hopen we u handvaten te geven om uw vliegenbestrijding zo optimaal mogelijk in te richten. Heeft u nog aanvullende bestrijdingsmaatregelen? Laat het ons weten via info-nl@sacmilking.com zodat we uw collega-melkveehouders nog meer tips en trucs voor vliegenbestrijding kunnen geven!

Vraag uw routerijder naar de middelen die zij kunnen bieden.