Producten - Dier-ID en activiteitsmeting

MRS Transponders (Motion Registration System)

MRS is het nieuwe identificatie- en activiteitsmeetsysteem voor koeien. MRS verzamelt continu over elke 90 minuten belangrijke informatie over de koe en vertaalt deze informatiestroom in bruikbare data voor de veehouder op het gebied van activiteit, voerbehoefte en gezondheid.

Met behulp van de MRS poottransponder ontvangt de veehouder nauwkeurige en belangrijke management informatie betreffende:

  • het juiste moment van inseminatie
  • melkproductie
  • krachtvoeropname.

Bovendien heeft de veehouder de kans en de mogelijkheid om individuele koeien of groepen te selecteren naar aanleiding van de gegevens.

Selectiesysteem
SAC beschikt over een nieuw en ultramodern selectiesysteem. Dit systeem is uiterst betrouwbaar en speciaal ontwikkeld voor grote veehouderijen. Door selectie te combineren met het nieuwe MRS identificatie / activiteitssysteem, gestuurd door modules in Saturnus TDS, is de veehouder in staat om zijn veestapel zeer efficiënt te managen.

Met uitbreiding op de standaard Saturnus TDS software van de RDS Futureline robot is dit nu ook beschikbaar voor traditionele melkveebedrijven. De software is zeer gebruiksvriendelijk en toont duidelijke grafieken en attentielijsten. Zo heeft de melkveehouder een duidelijk beeld van zijn totale veestapel.

Dier ID En Activiteitsmeting

Dier ID En Activiteitsmeting 1

Contactbutton