Regulier onderhoud

Voor het optimaal functioneren van uw (melk) installatie is het van belang dat de servicebeurten en periodieke controles uitgevoerd worden. Voor melkstallen is de periodieke controle minimaal eenmaal per jaar verplicht, voor robots minimaal twee keer per jaar.

Tijdens het reguliere onderhoud wordt uw installatie door KOM (kwaliteitszorg onderhoud melkinstallaties) -gecertificeerde medewerkers gecontroleerd en waar nodig gerepareerd, aangepast en onderdelen vervangen. Ook het testen van melkmeters volgens de ICAR norm valt hieronder. Gelukkig ontwikkeld SAC producten die weinig onderhoud vragen waardoor SAC klanten jarenlang tevreden zijn.

De medewerkers van SAC zijn KOM-gecertificeerd en worden door de stichting KOM steekproefsgewijs gecontroleerd op uitvoering van hun inspectie volgens de richtlijnen.

Wanneer een melkstal optimaal werkt, vergroot dit het werkgemak en werkplezier en blijft de melkkwaliteit op hoog niveau. Periodiek uitgevoerde controles en onderhoud zijn daarmee in het belang van de koe, de melk en de melker.