“De SAC-robot heeft een mooie ‘menselijke’ arm die door de korte afstanden heel nauwkeurig te werk gaat.”

Midden in de weilanden van Friesland ligt het dorpje Reahûs (Roodhuis) waar we op bezoek zijn bij V.O.F. K. en A. Cnossen – Klijnstra. Hier melken ze zo’n 55 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 9000 liter melk met 3.5% vet en 4.5% eiwit per koe, per jaar.

In 1989 neemt Klaas Cnossen samen met zijn vrouw het melkveebedrijf van zijn schoonouders over. Op het bedrijf werden de koeien, in die tijd, nog gemolken in een grupstal. In 1994 is het eerste deel van de nieuwe ligboxenstal gebouwd die werd voorzien van een 2x5 visgraat melkstal. Zo’n 10 jaar later werd de ligboxenstal verdubbeld en kon het moderniseren van het bedrijf echt beginnen.  

Cnossen geeft aan dat hij al enkele jaren na heeft gedacht over de aanschaf van een melkrobot. “Ik vind het boeiend hoe de techniek een koe kan melken.” Uiteindelijk is de knoop doorgehakt en is het bedrijf sinds februari 2019 voorzien van een SAC FUTURELINE MAX. “Er is een speciale robotruimte gebouwd aan de zijkant van de stal om de looplijnen voor de koeien zo gunstig mogelijk te houden, die moeten er immers 24/7 naar toe lopen.” aldus Cnossen. De ruimte is voorzien van windbreekgaas waardoor er een lichte, frisse ruimte is ontstaan die gemakkelijk schoon te houden is. Tijdens de warme zomerdagen waait hier een lekker fris briesje en in de winter is het mogelijk om de ruimte goed af te sluiten.

Wanneer ik Cnossen vraag welke invloed de aanschaf van de SAC-robot heeft gehad op de bedrijfsvoering hoeft hij niet lang na te denken: “Door de aanschaf van de SAC-melkrobot ben ik veel flexibeler. Ik hoef geen 6 uur per dag meer te melken maar ben veel meer aan het managen. Ik krijg veel meer informatie over mijn koeien en kan hierdoor mijn veestapel beter analyseren en de werkzaamheden daarop aanpassen.” Al direct na de opstart gaan de koeien gemakkelijk de robot in en Cnossen weet wel waardoor dat komt: “De robot staat in een mooie transparante ruimte en de melkbox is ruim. De koeien kunnen de robot gemakkelijk in- en uit lopen en door het open karakter van de melkbox is er altijd contact met de koe en blijft het overzichtelijk in de stal.” Cnossen vertelt dat hij zijn dag begint met aandacht voor de attentiekoeien, deze worden overzichtelijk weergeven waardoor elke koe de juiste aandacht krijgt. “Ik probeer de persoonlijke coach van elk koe te zijn om zo een duurzame veestapel te creëren.” 

Om het celgetal te bevorderen zorgt Cnossen ervoor dat de melkintervallen niet te lang of te kort zijn. Vooral voor de hoogproductieve koeien is de robot echt een uitkomst, ze kunnen vaker op een dag gemolken worden wat zorgt voor verlichting van het uier en de uiergezondheid bevorderd. Sinds de aanschaf van de SAC-robot zitten ze nu gemiddeld op 3.0 melkingen per dag.

Cnossen spreekt zijn tevredenheid uit over de SAC FUTURELINE MAX: “De SAC-robot is een mooie solide robot en de mogelijkheid tot spiegelen is zeker een mooie oplossing. Tevens heeft deze robot een mooie ‘menselijke’ arm die door de korte afstanden heel nauwkeurig te werk gaat. Het komt wel eens voor dat er een koe handmatig aangesloten moet worden, maar dat is met deze robot geen enkel probleem, dit gaat zeer gemakkelijk. Elke koe krijgt dus de kans om op haar eigen tempo aan de robot te wennen.”