INNOVEREN in plaats van SANEREN

De stikstofplannen van minister van der Wal zijn ingeslagen als een bom in de Nederlandse land- en tuinbouw. Er zijn stikstofdoelen gesteld die uiteenlopen van 95% reductie rond natuurgebieden tot 12% reductie in landbouwgebieden. Het betekent een forse aanslag op de continuïteit van vele agrarische bedrijven. Dat leidt tot onzekerheid, onrust en boosheid bij agrariërs, hun gezinnen en veel bewoners op het platteland. Fedecom onderschrijft de grote zorgen en frustratie van boeren en tuinders en begrijpt dat die tot weerstand en acties leiden. Het is bijzonder teleurstellend en niet acceptabel dat de overheid geen rekening houdt met eerder ingediende sector brede voorstellen voor stikstofreductie. Fedecom roept provincies en kabinet met klem op die uitgewerkte voorstellen alsnog op te nemen bij de uitwerking van de provinciale gebiedsgerichte aanpak.

Fedecom vindt het noodzakelijk om de mogelijkheden van management en technische innovaties snel, praktisch en financieel te stimuleren. Dat geeft sneller emissiereductie en bedrijfsperspectief dan eindeloos soebatten over theoretische modellen en normen. SAC deelt deze mening en wij hopen dat er snel een oplossing komt.