In de praktijk

‘Dankzij robot meer flexibiliteit’

'Ik ben geen robotboer en wordt ook geen robotboer', zo zei Rogier Lansink een paar jaar geleden tegen zijn vrouw Heleen. Toch kwam er een automatisch melksysteem en inmiddels willen ze voorlopig niet meer zonder, vertelt de boerin. 'Het zorgt voor flexibiliteit, voor Rogier, maar ook voor mij. Zonder robot zou ik niet kunnen doen wat ik nu doe.'

Pasgeleden is ze in Engeland, Amerika en China geweest. En komend jaar volgen er nog vele trips naar verre oorden. Heleen Lansink is één van de zeven Nederlandse gelukkigen met een Nuffield Scholarships. 'Ik krijg de kans om de hele wereld rond te reizen met een onderzoeksvraag om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega landbouwers.’ Een hele onderneming voor Heleen, die niet alleen meewerkt op het bedrijf in Haaksbergen, maar samen met man Rogier ook nog vier kinderen heeft. 'Dit had nooit gekund zonder de robot', vertelt ze stellig. 'Rogier kan het werk rondzetten zonder extra arbeid.'

Meer flexibiliteit
Door de komst van een jong gezin zijn Heleen en Rogier nog eens goed gaan kijken naar de arbeid op het bedrijf. 'De piektijden met het gezin en op het bedrijf vallen 's morgens en 's avonds samen wanneer je gangbaar melkt', noemt Heleen. Dit knelpunt hebben ze opgelost door in 2012 een automatisch melksysteem aan te schaffen. 'Nu hebben we veel meer flexibiliteit.' Bovendien kent jarenlang twee keer per dag koeien melken fysieke beperkingen. 'Rogier kreeg soms last van zijn knieën en schouders in de melkstal. Je vraagt jezelf dan wel af: ‘Hoe wil ik 65 worden?'

Rogier en Heleen zijn het erover eens. 'De eerstkomende jaren niet meer zonder robot.' De koeien waren met een paar weken gewend, maar bij Rogier duurde het wat langer. 'Je hebt de koeien niet meer twee keer per dag door je handen, hij was bang dat hij geen controle meer had en dat het veel te technisch zou worden', verwoordt Heleen. Dat viel reuze mee. 'Goede koeien zie je niet meer', aldus Rogier die zijn focus helemaal kan leggen op koeien die aandacht nodig hebben. Overigens was de keus voor de SAC robot een hele bewuste. 'Met één arm die twee boxen bedient heb je lagere onderhoudskosten', vertelt Heleen.

Zelfvoorzienend
Buiten het robotmelken hebben ze nog twee speerpunten in hun bedrijfsvoering: kringloopboeren en weidegang. 'We zijn met 85 koeien op 50 hectare grondgebonden', vertelt Heleen. 'Het streven is de kringloop grond, voer, mest en koeien sluitend te krijgen met zo min mogelijk aanvoer van buiten het bedrijf.' De krachtvoergift houden ze in de hand, in de boxen ligt biobedding en ze experimenteren met de teelt van sorghum. '2018 heeft wel duidelijk gemaakt dat we op onze droge grond kwetsbaar zijn in droge tijden', verklaart Heleen. 'We zoeken naar alternatieve teelten die beter met de droogte om kunnen gaan.' Daarmee is ook de focus in de bedrijfsvoering meer op de bodem komen te liggen. 'Daar verdiept Rogier zich in', vertelt Heleen, die meteen een paar aandachtspunten noemt. 'Bodemvruchtbaarheid, het scheiden en opwaarderen van mest en daarmee en lager kunstmestgebruik.'

Mét weidegang
In het kader van de transitie hebben Heleen en Rogier weidegang twee jaar geleden weer opgepakt. 'We weiden al wel jongvee en droge koeien, maar de melkkoeien niet. Die zijn nu ook weer buiten', vertelt Heleen, die aanvult dat hun huiskavel is vergroot waardoor het weiden van de koeien haalbaar is. Dat was in combinatie met robotmelken overigens nog wel een zoektocht. Het afgelopen jaar kregen de koeien 's ochtends en 's avonds 3 uur weidegang. 'Het weiland ging op slot', beschrijft Heleen. Daarmee voldeden ze aan de eis van weidegang en dankzij de onderbezetting kon de robot het ook gemakkelijk aan. 'Het leverde voor Rogier echter juist weer meer werk op door het brengen en halen van de koeien.' Dit jaar hebben ze het anders gedaan. Er komt een automatische weidepoort om de koeien die mogen weiden door te laten, ze weiden dan volgens het Nieuw Nederlands Weiden, waarbij de koeien elke dag van perceel wisselen. Ze weiden inmiddels vanaf eind maart met als resultaat een gemiddelde productie van 32,5 liter per koe. Hiermee zijn Heleen en Rogier dik tevreden. 'Dan wordt er geld verdiend.'

Melktap en rustpunt
Wanneer je met het gezicht naar de maatschappij onderneemt, zoals Heleen en Rogier, dan is het haast logisch dat ze op hun boerderij een 'Rustpunt' hebben. Wandelaars en fietsers kunnen er koffie, thee en ranja kopen en even 'bijkomen.' Bovendien staat er een melktap met verse melk van het eigen bedrijf. 'We doen dat niet omdat er een verdienmodel aanhangt, het is vooral bedoeld om de burger meer te betrekken bij het bedrijf', legt Heleen uit. 'Zo weten ze waar de melk en hun voedsel vandaan komt.'

Feiten

  • SAC RDS FUTURELINE MAX 2011
  • 80 melkkoeien 
  • gemiddelde circa 32 kg melk per koe/per dag
  • gemiddeld 3 bezoeken per koe/per dag
  • gemiddeld 2500 kg per dag

Rogier en Heleen Lansink
Haaksbergen, Nederland