Onze Visie

 

Bij SAC zien we dat de vraag van de consument naar voedsel steeds complexer wordt, constant verandert en dat er een sterke trend is met de focus op het gebied van duurzaamheid. Deze trend heeft een duidelijke impact op de landbouwsector in het algemeen, maar ook voor SAC als speler in de waardeketen van melkproductie.

Leidend worden in duurzame oplossingen

Bij SAC hebben we een visie voor de toekomst geformuleerd waarmee we een organisatie willen creëren die leidend wordt in duurzame oplossingen binnen de melkveehouderijsector. We zijn ervan overtuigd dat je met duurzaam melken een echte waarde creëert door aandacht te wijden aan de behoefte van het dier, de melk en de melker.

Dit doen we door:

  • zorg te dragen voor dierenwelzijn;
  • het verkleinen van de CO2-voetafdruk van onze opslossingen;
  • het hoogste niveau van de melkkwaliteit te waarborgen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor een lange en succesvolle levensduur van de SAC-oplossingen;
  • te zorgen voor een functionele en ergonomische werkomgeving voor de melker;
  • de winstgevendheid van de boeren te ondersteunen.

We binden ons hiermee sterk aan de familiewaarden van de stichtende familie. S.A. Christensen en streven daarom naar eenvoud in onze oplossingen én onze manier van werken.